Nr
41/2024
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 477/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie prowadzenia rybnickiej infrastruktury informacji przestrzennej za pomocą Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej
Data podpisania
2024-01-22
Data wejścia w życie
2024-01-22
Klasyfikacja tematyczna
Informatyka
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 26 stycznia 2024 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
Aktualizacja: 26 stycznia 2024 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)