Nr
270/2024
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 662/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2024-04-29
Data wejścia w życie
2024-05-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka załącznik nr 1 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora [rtf - 62 KB]
Załącznik nr 1 do zarządzenia - Schemat organizacyjny [pdf - 155 KB]
załącznik nr 10 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Polityki Społecznej [rtf - 88 KB]
Załącznik nr 11 do tekstu jednolitego- Szczegółowy zakres działania Wydziału Spraw Mieszkaniowych [rtf - 64 KB]
załącznik nr 12 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Centrum Edukacji i Kultury [rtf - 108 KB]
załącznik nr 13 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Spraw Obywatelskich [rtf - 75 KB]
załącznik nr 14 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego [rtf - 64 KB]
załącznik nr 15 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Architektury [rtf - 64 KB]
załącznik nr 16 do tekstu jednolitego- Szczegółowy zakres działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków [rtf - 52 KB]
załącznik nr 17 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Geodezji i Kartografii [rtf - 62 KB]
załącznik nr 18 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Mienia [rtf - 75 KB]
załącznik nr 19 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej [rtf - 60 KB]
załącznik nr 2 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych [rtf - 136 KB]
Załącznik nr 2 do zarządzenia- tekst jednolity Zarządzenia nr 662/2023 [rtf - 460 KB]
załącznik nr 20 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Centrum Organizacji Urzędu [rtf - 121 KB]
załącznik nr 21 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Technicznego [rtf - 66 KB]
załącznik nr 22 do tekstu jednolitego- Szczegółowy zakres działania Wydziału Cyfryzacji i Nowych Technologii [rtf - 90 KB]
załącznik nr 23 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Marketingu i Mediów [rtf - 56 KB]
załącznik nr 24 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Finansów [rtf - 63 KB]
załącznik nr 25 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Księgowości [rtf - 82 KB]
załącznik nr 26 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Podatków [rtf - 68 KB]
załącznik nr 27 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Zamówień Publicznych [rtf - 50 KB]
Załącznik nr 28 do tekstu jednolitego - Schemat organizacyjny [pdf - 155 KB]
załącznik nr 3 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Zespołu Audytu Wewnętrznego [rtf - 51 KB]
załącznik nr 4 do tekstu jednolitego- Szczegółowy zakres działania Biura Radców Prawnych [rtf - 47 KB]
załącznik nr 5 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Centrum Inwestycji [rtf - 99 KB]
załącznik nr 6 do tekstu jednolitego- Szczegółowy zakres działania Wydziału Dróg [rtf - 72 KB]
załącznik nr 7 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Komunikacji [rtf - 93 KB]
załącznik nr 8 do tekstu jednolitego- Szczegółowy zakres działania Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej [rtf - 213 KB]
załącznik nr 9 do tekstu jednolitego - Szczegółowy zakres działania Wydziału Rozwoju [rtf - 55 KB]
zarządzenie [rtf - 246 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 14 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)