Nr
291/2024
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Data podpisania
2024-05-14
Data wejścia w życie
2024-05-14
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 75 KB]
Publikacja: 15 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)