Nr
769/2023
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2023-10-06
Data wejścia w życie
2023-10-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 971/2023 z dnia 28 grudnia 2023
    zmiany Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 769/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 października 2023 r.
Publikacja: 13 października 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
Aktualizacja: 15 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)