Nr
271/2024
Dotyczy
zmiany zarządzenia 368/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2024-04-29
Data wejścia w życie
2024-05-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 16 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)