Nr
295/2024
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2024-05-15
Data wejścia w życie
2024-05-15
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 70 KB]
Publikacja: 16 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)