Nr
302/2024
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rycerskiej w Rybniku w dzielnicy Kłokocin
Data podpisania
2024-05-20
Data wejścia w życie
2024-05-20
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 77 KB]
Publikacja: 21 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)