Nr
306/2024
Dotyczy
dopuszczenia możliwości bezpłatnego przejazdu liniami publicznego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Rybnik dla dzieci i młodzieży do 16 - roku życia
Data podpisania
2024-05-21
Data wejścia w życie
2024-05-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Publikacja: 22 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)