Nr
303/2024
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 1047/LXI/2023 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków
Data podpisania
2024-05-20
Data wejścia w życie
2024-05-20
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 78 KB]
Publikacja: 22 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)