Nr
300/2024
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żwirowej (MPZP 54-38 Etap I) – wyłożenie do publicznego wglądu od 13 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2024 r., zbieranie uwag do 26 kwietnia 2024 r.
Data podpisania
2024-05-17
Data wejścia w życie
2024-05-17
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Publikacja: 22 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)