Nr
311/2024
Dotyczy
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Data podpisania
2024-05-22
Data wejścia w życie
2024-05-22
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 152 KB]
Publikacja: 27 maja 2024 r. Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)