Nr
61/2011
Dotyczy
ustalenia Regulaminu realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika
Data podpisania
2011-02-17
Data wejścia w życie
2011-02-17
Przygotował
Ek I
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Zmieniające zarządzenia
  • 107/2011 z dnia 21 marca 2011
    zmiany Regulaminu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika ustalonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 61/2011….
  • 219/2011 z dnia 13 maja 2011
    zmiany Regulaminu realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika ustalonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika nr 61/2011 z dnia 17.02.2011 i zarządzeniem nr 107/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.03.2011…….
Publikacja: 22 lutego 2011 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)