Dotyczy
Konsultacji w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2007 r.
Termin składania uwag
2011-04-20 - 2011-04-26
Zarządzenie Prezydenta Miasta
178/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy Cogito Noster w Rybniku stanowiącego załącznik do uchwały nr 210/XVI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 26.09.2007
Opublikował