Dotyczy
Konsultacji w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Termin składania uwag
2011-04-20 - 2011-04-22
Zarządzenie Prezydenta Miasta
176/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku..
Opublikował