Dotyczy
Konsultacji w sprawie USTANOWIENIA INSYGNIUM MIASTA RYBNIKA ORAZ ZASAD JEGO UŻYWANIA
Termin składania uwag
2011-06-01 - 2011-06-03
Zarządzenie Prezydenta Miasta
241/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustanowienia insygnium Miasta Rybnika oraz zasad jego używania
Opublikował