Dotyczy
Konsultacji w sprawie NADANIA NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJ
Termin składania uwag
2011-06-01 - 2011-06-08
Zarządzenie Prezydenta Miasta
243/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej
Opublikował