Dotyczy
Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Termin składania uwag
2011-06-07 - 2011-06-08
Zarządzenie Prezydenta Miasta
250/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Opublikował