Dotyczy
Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Termin składania uwag
2011-06-10 - 2011-06-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
253/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku-Chwałowiach
Opublikował