Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2011-06-10 - 2011-06-16
Zarządzenie Prezydenta Miasta
252/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta Rybnika
Opublikował