Dotyczy
Konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych
Termin składania uwag
2011-06-10 - 2011-06-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
261/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych
Opublikował