Dotyczy
Konsultacji zmiany uchwały 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010
Termin składania uwag
2011-06-21 - 2011-06-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
279/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25.11.2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok
Opublikował