Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Rybniku
Termin składania uwag
2011-06-21 - 2011-06-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
278/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Rybnik
Opublikował