Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
Termin składania uwag
2011-06-24 - 2011-06-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
284/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej Regulaminu ustalającego kryteria i tryb pryznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom
Opublikował