Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
Termin składania uwag
2011-06-24 - 2011-06-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
285/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25.11.2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta….
Opublikował