Dotyczy
Konsultacji w sprawie zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela
Termin składania uwag
2011-06-24 - 2011-06-28
Zarządzenie Prezydenta Miasta
286/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 02.02.2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków….
Opublikował