Dotyczy
Konsultacji zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011
Termin składania uwag
2011-08-29 - 2011-08-30
Zarządzenie Prezydenta Miasta
445/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20.10.2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011
Opublikował