Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Termin składania uwag
2011-10-03 - 2011-10-04
Zarządzenie Prezydenta Miasta
478/2011 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R) dnia 3 października 2011