Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
Termin składania uwag
2011-10-07 - 2011-10-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R) dnia 7 października 2011