Dotyczy
konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie: opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2011-10-14 - 2011-10-18
Zarządzenie Prezydenta Miasta
504/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca na terenie miasta Rybnika
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II) dnia 13 października 2011