Dotyczy
konsutlacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Termin składania uwag
2011-10-14 - 2011-10-21
Zarządzenie Prezydenta Miasta
502/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działałność pożytku publicznego na rok 2012
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II) dnia 14 października 2011
Dokumenty