Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku”
Termin składania uwag
2011-10-20 - 2011-10-24
Zarządzenie Prezydenta Miasta
509/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 20 października 2011