Dotyczy
ponownej konsultacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Termin składania uwag
2011-10-31 - 2011-11-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
516/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi…
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II) dnia 31 października 2011