Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania.
Termin składania uwag
2011-11-10 - 2011-11-15
Zarządzenie Prezydenta Miasta
532/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania
Opublikował