Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Termin składania uwag
2011-11-18 - 2011-11-22
Zarządzenie Prezydenta Miasta
539/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania…..
Opublikował