Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012
Termin składania uwag
2011-11-18 - 2011-11-22
Zarządzenie Prezydenta Miasta
536/2011 konsultacji projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R) dnia 17 listopada 2011