Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. z późn. zm.
Termin składania uwag
2011-11-18 - 2011-11-22
Zarządzenie Prezydenta Miasta
544/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (…)
Opublikował
Dokumenty