Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Gen. Józefa Hallera oraz uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku Platan klonolistny (Platanus acerifolia) rosnącego przy ul. Raciborskiej w Rybniku
Termin składania uwag
2011-12-05 - 2011-12-07
Zarządzenie Prezydenta Miasta
578/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa gatunku Wierzba krucha (Salix fragilis) rosnącego przy ul. Hallera…
Opublikował