Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowych.
Termin składania uwag
2012-01-16 - 2012-01-18
Zarządzenie Prezydenta Miasta
13/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia łącznika ulic: Budowlanych-Rudzka do kategorii dróg powiatowych
Opublikował