Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r.
Termin składania uwag
2012-01-17 - 2012-01-19
Zarządzenie Prezydenta Miasta
16/2012 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26.01.2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji …..
Opublikował