Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Termin składania uwag
2012-02-01 - 2012-02-22
Zarządzenie Prezydenta Miasta
46/2012 przekazania do zaopiniownia projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Opublikował