Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik Budowlanych-Rudzka
Termin składania uwag
2012-02-10 - 2012-02-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
58/2012 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy dla łącznika ulic: Budowlanych-Rudzka
Opublikował