Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Termin składania uwag
2012-03-07 - 2012-03-14
Zarządzenie Prezydenta Miasta
83/2012 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej
Opublikował