Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Termin składania uwag
2012-04-12 - 2012-04-16
Zarządzenie Prezydenta Miasta
169/2012 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował