Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału gminy na sektory
Termin składania uwag
2012-05-23 - 2012-06-06
Zarządzenie Prezydenta Miasta
242/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału gminy na sektory
Opublikował