Dotyczy
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami Rybnik i Żory
Termin składania uwag
2012-06-04 - 2012-06-25
Zarządzenie Prezydenta Miasta
266/2012 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmiany granic administracyjnych pomiędzy miastami Rybnik i Żory
Opublikował