Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2012-06-12 - 2012-06-17
Zarządzenie Prezydenta Miasta
289/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie miasta Rybnika
Opublikował