Dotyczy
konsutlacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Termin składania uwag
2012-07-10 - 2012-07-16
Zarządzenie Prezydenta Miasta
329/2012 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej
Opublikował