Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2012-07-16 - 2012-07-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
362/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółówego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów….
Opublikował