Dotyczy
Konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Termin składania uwag
2012-07-16 - 2012-07-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
363/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował