Dotyczy
Konsultacji w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Termin składania uwag
2012-07-16 - 2012-07-27
Zarządzenie Prezydenta Miasta
364/2012 konsultacji projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Opublikował